FORMULARZ KONTAKOTWY


 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych jest Gebo Technika International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem: 0000329416, adres siedziby:
  ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. Warszawy, NIP: 5242679512, REGON: 141855666.
  Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w imieniu Administratora pełni Stanisław Lechowicz
  Kontakt: Gebo Technika International Sp. z o.o.
  ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. Warszawy
  Mail: honorata.figurska@gebo.com.pl
 2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu przekazania informacji handlowej będącej przedmiotem zapytania. Podanie danych jest dobrowolne
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 3 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: office@gebo.com.pl